Zou Taghi dan echt de persoon zijn die opdracht zou hebben gegeven?

De aanslag op Peter R. de Vries (64) heeft gezorgd voor een schokgolf door het hele land. Nabestaanden van slachtoffers van de misdrijven waarin De Vries zich vastbeet lopen weg met de bekendste misdaadverslaggever van Nederland. Steeds meer wijst erop dat Taghi degene zou zijn die de opdracht zou hebben gegeven. Eerst de broer van de kroongetuige, dan de advocaat en vervolgens ook Peter R de Vries.

Op 14 mei 2019 maakte Peter R. de Vries bekend dat hij op een dodenlijst stond van crimineel Ridouan Taghi. Hij bracht dat naar buiten ,,om de zaak stuk te maken”. Kort erna ontving hij een brief van Taghi die hem schreef dat hij niets te vrezen had. Maar dat was ver voordat De Vries besloot om de aartsvijand van Taghi, kroongetuige Nabil B., bij te staan. Vanaf dat moment had hij wel degelijk iets te vrezen en het is moeilijk om niet de hand van Taghi te zien in de aanslag op zijn leven.